Smart Catalyst

Dünya çapindaki Biyodizel üreticilerinin çogunlugu katalizör olarak Kostik familyasindan bir ürün kullanirlar. Kostik katalizör Homojendir ve dolayisiyla EN14214 ve ASTM D6751'e uygun Biyodizel elde etmek için önemli ilave proses aºamalari gerçekleºtirmek gerekir.

Smart Catalyst Heterojendir ve mümkün olan en yüksek verim ve proses ekonomisini saglarken, tüm ilave proses ihtiyaçlarini ortadan kaldirir. Smart Catalyst Biyodizel üretiminde zirveyi sunar. Eger halen Kostik parti prosesini kullaniyorsaniz, yapmaniz gereken degiºiklik bundan daha basit olamaz. Kostik katalizör çuvalinizi Smart Catalyst çuvali ile degiºtirin ve faydalari görün.

» Smart Catalyst 'in reaktifligi üretim kapasitenizi otomatik olarak 5 kat artirir.
» Smart Catalyst, daha fazla üretim kapasitesi eklerken, proses aºamalarini azaltir.
» 98% Gliserol ile, kar hanesine önemli bir gelir eklersiniz.

Smart Catalyst

» Toksik degildir
» Tamamen geri-dönüºümlüdür
» FFA'lar ile reaksiyona girmez
» Hammaddenin ihtiva ettigi nemden etkilenmez
» Sabun üretmez
» Ön-çözündürme yoktur
» Fiyati Metilat ile rekabet eder düzeydedir
» Maksimum verim ve saflikta 2 ürün Biyodizel ve Gliserol temin eder
» Baºka yan-ürün yoktur Yikama yoktur-Kurutma yoktur

 

Smart Catalyst 'in calismasi

Smart Catalyst 'i basitleºtirilmiº halde görün.

Bu sunum, 35°C'de 2 dakikada reaksiyonu tamamlayarak Smart Catalyst 'in gücünü gösterir.
VIDEOYU IZLE
 
Smart Catalyst Heterojen bir katalizördür ve performansi sicaklik ve kariºtirma ºiddeti tarafindan kontrol edilir.

Bu teknoloji, parti prosesinden kontinü prosese Üretim esnekligi saglar.
DAHA FAZLASI