Biyodizel

Biyodizel bir Alkol ve bir Trigliserid arasindaki reaksiyonun ürünüdür. Yaygin Trigliserid kaynaklari Hayvansal yaglar ve Bitkisel yaglardir. Biyodizel üretim prosesi genel olarak Trans-esterifikasyon olarak adlandirilir. Halen Biyodizel üreticileri 80-85% saflikta Gliserol üretmekte ve $80-120/ton araliginda fiyatla satmaktadir.

Trigliseridler R1, R2 ve R3 olarak adlandirilan ve Gliserol omurgasina baglanan doymuº, tekli-doymamiº ve çoklu-doymamiº bileºenlerin bir kariºimindan oluºurlar. R1, R2 ve R3 kompozisyonu ve bunlarin Trigliserid içerisindeki bagilyüzdeleri, Biyodizelin katilaºma sicakligini belirler.

Biyodizel genellikle FAME (Yag Asiti Metil Ester) olarak adlandirilir, ve eklenen bir numara soguk akiº özelligini belirtir. Trigliseriderin Trans-esterifikasyonu en yaygin ºekilde, orta sicakliklarda Kostik bazli katalizör kullanilarak gerçekleºtirilir. Prosesin birinci amaci Trigliserid viskozitesinin, fosil kaynakli dizele yakin olacak ºekilde düºürülmesidir. Tüm bitkisel yaglar ve hayvansal yaglar, Biyodizele dönüºtürülmek için uygun adaylardir.

En yaygin ºekilde iºlenen hammaddeler arasinda Donyagi, Soya yagi, Kanola/Kolza, Palmiye yagi, Hindistan cevizi yagi, Ayçiçek yagi ve Ketencik yagi sayilabilir. Geliºtirilmekte olan yeni yag kaynaklari arasinda Jatropa yagi, Honge yagi ve Su yosunu yagi sayilabilir. Atik yemeklik yag, Donyagi ve Tavuk yaglarinin Biyodizel üretiminde kullanilabilmesi için, Serbest Yag Asiti (FFA) miktarini azaltan ilave bir proses aºamasi gerekir.

Biyodizel üreticisi için fiyat birinci faktör olmakla birlikte, bitkisel yagin seçimi ayni zamanda Biyodizelin jelleºme/soguk akiº özelliklerini belirler. Soya ve Kanola yagindan üretilen Biyodizeller düºük ergime noktasina sahiptirler buna karºilik Palmiye yagi ve Donagi yüksek ergime noktalarina sahiptir. Çeºitli kati ve sivi yaglarin kariºtirilmasi yaygin bir uygulamadir, ve Biyoyakit özellikleri ve fiyati arasinda ticari bir denge saglar.

 

Gliserol

Gliserol son derece çok yönlü organik bir kimyasaldir. Günümüz Oleo-kimya endüstrisi üretiminin 10% 'unu oluºturur ve uzun süredir Kiºisel bakim, Poliüretan, Tütün, Gida ve Ilaç endüstrilerinde kullanilmaktadir. Biyodizelin ortaya çikmasindan önce dünya Gliserol arz-talebi dengedeydi. Biyodizel üretiminin artmasiyla, Gliserolün pazar fiyati $2500/ton zirve degerinden hizla güncel $500-600/ton seviyesine düºtü.

Önümüzdeki yillarda Biyodizel üretimi arttikça, tüketilmesi mümkün olmayan miktarda Gliserolün pazara sunulmasi, Biyodizel endüstrisi için önemli bir sorun oluºturacaktir. Halen Biyodizel üreticileri 80-85% saflikta Gliserol üretmekte ve $80-120/ton araliginda fiyatla satmaktadir. Birçok Biyodizel üreticisi ham gliserini saflaºtirmak için gerekli yüksek sermaye yatirimini yapmamayi, ve kurulu Gliserol rafinerilerine göndermeyi seçmiºlerdir.

Ceimici Novel bunun sürdürülebilir bir durum olmadigini düºünmektedir.

Smart Catalyst teknolojisini benimseyenler seçeneklere sahip olmaktadir. Smart Catalyst 98%'den yüksek saflik oraninda Gliserol temin etmektedir. Iºletmeci minimum sermaye yatirimi ile bu ürünü basit ve ekonomik ºekilde 99.5% kalitede ticari Gliserole dönüºtürebilir. Iºletmeci ayrica söz konusu Gliserolü katma degerli kimyasal ara-ürünlere dönüºtürmeyi seçebilir, bu ara-ürünlerin örnekleri ºunlardir:

» Gliserol Formal
» Gliserol Karbonat
» Glisidol

Ceimici Novel ve mühendis ve kimyagerler ekibi, bu prosesleri devreye sokmak için müºterilerimiz ile birlikte çaliºacaktir - Bunu geniºleyen Ar & Ge imkaniniz olarak görebilirsiniz.

Smart Catalyst, yalnizca Gliserol üretimi bazinda kar hanesine 3 ila 4 cent/litre ekleyecektir.