Pemprosesan Bijak

Smart catalyst ialah pemangkin heterogen dan prestasinya dikekang oleh suhu dan intensity campuran. Teknologi ini memberi kelonggaran dalam pengeluaran samada pemprosesan berkelompok hinggalah kepada pengeluaran berterusan.

Proses Bijak ini memberikan kebebasan kepada pengendali di lokasi samada di kebun-kebun benih minyak ataupun lading-ladang besar.

Proses Berterusan
Reaksi pantas pada suhu serendah 10 C (50 F) dengan kocakan normal.

Campuran ricih tinggi, menghasilkan reaksi profail:
50 saat @ 10 C (50 F)
10 saat @ 60 C (140 F)

Yang paling muktamad dalam pemprosesan biodiesel di mana kebolehskalaan hanyalah isu peningkatan muatan mengepam. Kuasa dan kecekapan Smart Catalyst adalah dibuktikan dengan keperluan methanol yang paling minimum untuk memacu penyempurnaan tindak balas. Dengan keperluan kuasa yang rendah, Proses Bijak ini akan menghasilkan instalasi komersial menggunakan 50-150 Kva Genset.

 

Berterusan

Itulah kuasa Smart Catalyst.

Jika anda peserta pasaran baru- Berterusan & Mengurangkan modal dan keuntungan dari pengeluaran berskala.

Hubungi wakil terdekat anda untuk demonstrasi dalaman teknologi Smart Catalyst dan nilaikan faedah-faedahnya.

» Pemprosesan Berterusan
 
 

Program Sekutu

Ceimici Novel melantik rakan niaga di seluruh dunia untuk menyampaikan perkhidmatan kepada para pelanggan kami. Syarikat kami juga berminat untuk melantik pengedar-pengedar nasional dalam jumlah yang terhad yang berkeupayaan di dalam bidang kimia dan kejuruteraan. Untuk keterangan lanjut sila hubungi kami untuk membincangkan peluang-peluang yang disediakan.