Smart Processing

Het Smart proces biedt de gebruiker een volledige vrijheid daar te produceren waar het hem het beste uitkomt, dat kan zijn bij de grondstof oorsprong op de boerderij of een industrile productie plant..

Continu proces
Snelle reactie bij temperaturen van 10 C. met een eenvoudige menging. Met een zeer intensieve menging verkrijgen wij reactie snelheden die liggen rondom de 50 seconden bij een temperatuur van 10C en van circa 10 seconden bij een temperatuur van 60C

Het meest optimale Biodiesel proces waar schaalvergroting alleen een kwestie is van vergroting van de pomp capaciteit.
De kracht en efficiency van Smart Catalyst wordt aangetoond doordat wij slechts een geringe overdosis methanol hoeven toe te voegen om een volledige reactie te verkrijgen.
Door zijn lage energie verbruik kan Smart Catalyst al een commercile installatie leveren welke voldoende heeft aan een vermogen van generator set van 50-150 KVA.