Smart Catalyst

Verreweg de meeste Biodiesel processen in de wereld gebruiken een variant van de hydroxide of alkoxide familie als katalysator. Deze katalysator is Homogeen en als gevolg daarvan is het nodig een aantal belangrijke proces stadia toe te voegen om Biodiesel te verkrijgen die voldoet aan de EN14214 en ASTM D6751 norm.

Smart Catalyst is heterogeen en elimineert al deze proces omstandigheden en levert de maximale opbrengst bij het Biodiedel proces. Indien u nu werkt met een caustisch batch proces, vervang deze door een zak Smart Catalyst en ervaar de voordelen.

» De reactie snelheid van Smart Catalyst zorgt automatisch voor een verhoging van uw productie capaciteit met een factor 5 .
» Smart Catalyst elimineert proces stappen en geeft een hogere productie capaciteit .
» Met 98% Glycerol verkrijgt u aanmerkelijk meer inkomsten boven op de minimale opbrengst.

Smart Catalyst

» Niet Giftig
» Volledig herwinbaar
» Reageert niet met FFA's
» Wordt niet benvloed door verontreinigingen in de grondstof
» Vormt geen zeep
» Behoeft niet te vloeibaar te worden gemaakt
» Concurrerend geprijsd ten opzicht van Methylaat
» Levert 2 producten , Biodiesel en Glycerol met een maximale opbrengst en zuiverheid
» Geeft geen andere bij producten Wassen en drogen niet nodig

 

Smart Catalyst in bedrijf

Zie Smart Catalyst in haar eenvoudigste vorm.

Deze demonstratie laat u de kracht en snelheid van Smart Catalyst zien met een reactie tijd van 2 minuten bij een temperatuur van 35 C.
BEKIJK VIDEO
 
Smart Catalyst is een heterogene katalysator en het resultaat wordt benvloed door de temperatuur en de intensiteit van het mengen.

De technologie stelt u in staat uw productie van een batch proces eenvoudig om te bouwen naar een vol continu proces.
LEES MEER